KODUKORD

Posted on by

On tore, et olete valinud oma peatuspaigaks Valma Puhkelaagri ja Seikluspargi. Täname!
Et see aeg oleks mõlemale poolele meeldiv  – lepime kokku vastastikused heatahte märgid ja kodukorra.

 1. Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist. Broneering hakkab kehtima peale Valma Seikluspargi kodukorraga nõustumist ja ettemaksuarve laekumist Meeskonnatreeningud OÜ kontole.
 2. Broneeringu tühistamisel Kliendi poolt ettemaksu ei tagastata.
 3. Ürituse alguses tutvustatakse Kliendile Valma Seikluspargi kodukorda. Territooriumi kasutamisel lähtutakse headest tavadest, varasse ja ümbruskonda suhtutakse heaperemehelikult. Klient peab hoolitsema samuti selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Seikluspargi ees vastutab kõigi selliste isikute käitumise ja selle tagajärgede eest Klient.
 4. Check in alates 14.00, check out kuni 11.00 (kui ei ole kokkulepitud teisiti)
 5. Öörahu välisterritooriumil on 00.00-7.00 mis piirab õuealal muusika kuulamise valjusust ja üldise müra tekitamist ametliku öörahu ajal. Keelatud on välilaval ja õuealal helivõimendi kasutamine ning häirida muul viisil teisi puhkajaid ja naabreid. (vaiksem taustamuusika ja kontrolli all olev rahulikum olme on lubatud ka öisel ajal)
 6. Klient vastutab tuleohutuse eest kogu ürituse vältel. Suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud tähistatud alal. Suitsukonide mahaviskamine on rangelt keelatud.
 7. Klient koristab enda järelt tekitatud prügi. Enda poolt kaasa toodud pakendid, taara jms, samuti abivahendid ürituse läbiviimiseks, kohustub klient keskusest lahkudes kaasa võtma.
 8. NB! VALMA SEIKLUSPARK EI OLE SOBILIK KOHT ÜLIROHKE ALKOHOLIGA LÄBUPIDUDE KORRALDAMISEKS !!! Liigsest alkoholitarbimisest tekkinud erikoristuse vajaduse (oksendamine jms) miinimumtasu on 500.- € millele lisandub inventari, pesude, siseviimistlusmaterjalide uutega asendamise maksumus.
  Puhkekeskuse ruumid ja territoorium tuleb tagastada samas seisukorras, kui need olid Kliendile andmise hetkel.
 9. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandaalitsemisel või kodukorrale mitteallumisel, silmnähtavalt tugevas joobes olekus teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadva tegevuse korral jätab Valma Seikluspark endale õiguse koheselt üritus katkestada ning see ei vabasta külastajat täisteenuse eest tasumisest. Külastaja tekitatud igasuguse materjaalse kahju eest võtab vastutuse Klient, hüvitades tekkinud kahju.
 10. Puhkekeskusesse ei ole lubatud tulla oma söökide ega jookidega kui pole kokkulepitud teisiti. Detailid (toitlustatavate arv, joogikaart, kogused jms) lepitakse kokku vähemalt 10 päeva enne üritust. Oma kaasatoodud alkoholi tarbimine puhkekeskuse territooriumil on lubatud vastava  kokkuleppe olemasolul ning lisatasu selleks on 10.- eurot inimeselt kogu grupi arvestuses.
 1. Puhkekeskus ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest. Ujumine, kõikide seikluspargi atraktsioonide, kiikede jms kasutamine on alkoholijoobes keelatud.
 2. Territooriumil on mitmeid tasuta lastele mõeldud vastavalt märgistatud atraktsioone, millel puudub laagripoolne järelvalve. Kõik need on kasutamiseks üksnes lapsevanema või hooldaja isikliku järelvalve all. Laagris asub väliujula mille sügavus on üle 2m. ÄRGE JÄTKE LAPSI JÄRELVALVETA!

NB! Valma Puhkelaagri territoorium on 24/7 salvestava videovalve jälgimise all. Selle eesmärgiks ei ole kellegi privaatsuse rikkumine, vaid turvalisuse ja ohutuse tagamine. Salvestiste sattumine kellegi erakättesse on välistatud, neid analüüsitakse üksnes vajadusel ning intsidentide tekkimisel ettevõtte juhatuse, Eesti Politsei või turvafirma Securitas poolt.

Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest.

Laagripealik
Kalle Kütt
tel: 50 36 906