LEADER toetused

Posted on by

LEADER toetuse abil projekti elluviimise tulemusena valmis kaasaegne, konkurentsivõimeliseid teenuseid pakkuda võimaldav omanäoline Valma Konverentsikeskus, mis võimaldab tegutseda laialdlaselt erinevate tegevusvaldkondade  turunišis – pakub hulgaliselt koostööd partneritele, survestab konkurente parema tulemuse saavutamiseks ning pakub kahaneva elanikkonnaga Valma küla kogukonnale rikkalikke sotsiaalseid võimalusi, parandab elukvaliteeti ning annab huvitavat ja jätkusuutlikku tööd.  Projekti rakendumisel on positiivne mõju kohaliku regiooni turismiettevõtjatele koostöö mõttes laiemalt, kuna alanoogseid võimalusi pakkuvat hoonekompleksi lähiümbruses ei eksisteeri.  Samuti on positiivne mõju üldisele majanduse arengule mis avaldub nõudluse suurendamises lisaks otseselt turismiga tegelevate ettevõtete toodetele ka teiste majandusharude toodete ja teenuste järele mõjutades ka teisi majandussektoreid.